Sifariş siz bəyəndiyiniz  dəvətnaməni secdikdən sonra həyata kecirilir.

1) Dəvətnamədə cap olunacaq dəvət mətnini bizə təqdim etdikdən sonra sizin mətn icra olunur.

2) Eskiz üzerinde yazılan mətn sizə yoxlanış ücün göndərilir.

3) Eskiz sifarişci tərəfdən təstiq olunduqdan sonra dəvətnamələr capa verilir və təstiq gününnən sonra 4-7 iş günü ərzində sizə təhvil verilir. 

  • *Müştəridən təstiq aldıqdan sonra meydana gələcək dəyişiklik və xətalar müştərinin məsuliyyətinə aid olaraq qalır.

  • *Dəvətnamələrin zərfə yerləşdirilməsi, aksesuarların taxılması, kartların yerləşdirilməsi və ya yerlerinin dəyişdirilməsi müştəriyə aid olaraq qalır.